آنحضرت در جایی دیگر در مورد بهبود وضع معیشتی اجتماع و مردم چنین می فرمایند:

“همه اموال جهان در نزد مهدی (عج) گرد می آید آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین است آن گاه مهدی (عج) به مردم می گوید : بیایید و این اموال را بگیرید این ها همان چیزهایی است كه برای به دست آوردن آن ها قطع رحم كردید و خویشان خود را رنجانیدید خون هایی به ناحق ریختید و مرتكب گناهانی شدید.”

اشاره:
بیشترین روایات و اخباری كه در زمینه معارف دینی و اسلامی به ما رسیده است، از جانب امام باقر و امام صادق (ع) بوده است زیرا در دوره آن امامان بزرگ فرصتی مناسب فراهم گشت تا آنان بتوانند ظرائف و نكات دقیق دینی را برای هدایت بشریت ارائه نمایند از جمله اموری كه در سخنان و گفتار امام باقر به طور كامل مورد تبیین قرار گرفته است، مساله مهدویت می باشد كه به جلوه هایی از آن اشاره می نماییم:

تسلط كامل حضرت مهدی (عج) بر عالم :
بی شك نمی توان حكومت مهدوی را محدود در یك گوشه خاص جهان نمود و حضرت مهدی را به یك نژاد خاص مربوط كرد بلكه آن حضرت متعلق به تمام عالم می باشد و دولت و حكومت وی بر تمام جهان می باشد چنان چه قران كریم سیطره ی آن حضرت را بر تمامی زمین می داند و می فرماید ((ان الارض یرثها عبادی الصالحون)(1ِ). یعنی زمین را بندگان شایسته به ارث خواهند برد كه امام باقر در ذیل این آیه می فرمایند: (( این افراد (صالحون)همان یاران مهدی(ع) در آخر الزمان خواهند بود ))(2ِ).

و در جای دیگر فرمودند : (( گویا یاران حضرت مهدی را می بینم كه بر خاور و باختر گیتی مسلط شده اند و هیچ چیز در عالم نیست مگر آن كه از آنان فرمان می برد ))(3ِ).

ایجاد اقتصادی سالم و مفید در جامعه بشری:
عدم برنامه ریزی صحیح، ویژه خواری، تبعیض و ….از اموراتی هستند كه زندگی رفاهی و معیشتی دنیا را فلج می كند و راه یك زندگی متعادل و سعادت مندانه را برای تك تك افراد از میان برمی دارد. به طور حتم اگر منابع و ثروت های خدادادی با یك برنامه ریزی صحیح و همچنین مدیریتی متعهد و كار امد در كلیه جوامع تقسیم گردد شاهد اقتصادی با بركت و با بازدهی كلان خواهیم بود و این رویه در حكومت حضرت مهدی به طور كامل محقق خواهد شد . در آن دولت كریمه،هر نیازمندی به امال و حوائج خود خواهد رسید و آن حضرت چنان بذل و بخشش به افراد جامعه می نماید كه حتی پیامبران گذشته چنین كاری را نكرده اند و كار به جایی می رسد كه دیگر كسی یافت نمی شود كه بتوان به او كمك كرد و همه مردم به تمكن مادی و اقتصادی سرشاری دست خواهند یافت.

امام باقر در این باره چنین فرمودند:(( حضرت مهدی در سال دوبار به مردم مال می بخشد و در ماه دو بار امور معیشت به ان ها می دهند . تا نیاز مندی به زكات باقی نماند . صاحبان زكات زكات خود را نزذد فقراء می آورند ولی آن ها نمی پذیرند . پس آن ها زكات خویش را در كیسه هایی قرار می دهند و در اطراف خانه ها بگردند تا محتاجی پیدا كنند ولی مردم بیرون می آیند و می گویند : ما احتیاج به پول شما نداریم .سپس آن حضرت چنان دستبه بخشش اموال می زند ‘ به طوری كه تا ان روز كسی این چنین بخشش اموال نكرده باشد ))(4ِ).
آنحضرت در جایی دیگر در مورد بهبود وضع معیشتی اجتماع و مردم چنین می فرمایند: (( همه اموال جهان در نزد مهدی (عج) گرد می آید آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین است آن گاه مهدی (عج) به مردم می گوید : بیایید و این اموال را بگیرید این ها همان چیزهایی است كه برای به دست آوردن آن ها قطع رحم كردید و خویشان خود را رنجانیدید ‘ خون ها ی به ناحق ریختید و مرتكب گناهانی شدید))(5ِ).

رشد عقلی و تكامل معرفتی بشریت :
یكی از آرمان های عظیم انبیاء الهی گسترش علم ومعرفت در میان مردم بوده است، عقلانیتی كه در پرتو آن بتوان به سعادت و پیشرفت كاملی دست یافت . چنان چه حضرت امیر المومنین می فرمایند : (( خداوند به سوی مردم پیامبران را فرستاد تا فطرت آنان را بیدار نمایند و نعمت های فراموش شده را به آن ها تذكر دهد وبا آنان اتمام حجت نماید و نیروهای پنهانی و عقول آنان را باور نماید.6ِ))

از برنامه های اصلی حضرت مهدی نهادینه كردن فرهنگ تعلیم و تربیت دینی و اسلامی و عقل محوری در میان مردم می باشد و ظرفیت علمی و معرفتی آنان را به حد كمال خواهند رسانید. این مطلب را در حدیثی از امام باقر چنین می خوانیم :(( قائم ما به هنگام قیام نیروهای عقلانی مردم را تمركز می دهد و منت الهی خویش را بر سر مردم خواهد گذاشت و خردها و دریافت ها ی عقلی را به كمال می رساند و دانش آنان را گسترش می دهد .. ))7

در حكومت عدل جهانی دیگر ضعف و خلاء فكری و معرفتی وجود ندارد و ریز و درشت اجتماع از منابع سرشار علمی و عقیدتی سیراب می شوند و حتی زنان خانه دار نیز از آن بی بهره نمی مانند. امام باقر در این باره فرمودند : (( در زمان حكومت مهدی (عج) به همه مردم حكمت و علم می آموزند تا جائی كه زنان در خانه ها با كتاب خدا و سنت پیامبر قضاو ت می كنند . قران كریم حضرت مهدی را به آب فرب و گوارایی تشبیه می كند و می فرماید : (( قل ارایتم ان اصبح ماءكم غورا فمن یاتیكم بماء معین )) 8ِ

یعنی اگر اب حیات شما در زمین فرو رود چه كسی آن اب روان را برای شما خواهد آورد . كه امام باقر در حدیثی زیبا این آب گوارا را به وجود مقدس حضرت مهدی و گسترش علم ومعرفت وكمال در میان بندگان خدا تاویل می نمایند و هم چنین می فرمایند :(( این آیه در باره امام قائم نازل شده است یعنی كیست كه امام شما را آشكار كند كه شما را از اسمان و زمین آگاه سازد و از حلال و حرام و آمین خدا مطلع كند..))(9ِ)

امید است كه خداوند متعال همه ما را از دوستان و یاران آن حضرت در غیبت و ظهورشان مقرر فرماید “انشا الله.”

———————————-

پی نوشت ها :
1ِ- قران كریم – انبیاء-105ِ
2ِ- تفسیر مجمع البیان – ذیل آیه 105ِ انبیاء
3ِ-موعود امام مهدی – كتاب سوم –ص 452ِ
4ِ- بحارالانوار – ج 52ِ –ص39ِ
5ِ-غیبت نعمائی -237ِ
6ِ- نهج البلاغه-33ِ
7ِ- بحارالانوار- ج52ِ-ص236ِ
8ِ- قران كریم –ملك -30ِ
9ِ- كمال الدین –ج1ِ-325ِ