آیین یهود

دین یهود که یکی از مطرحترین دین ها در عصر حاضر و پرچم دار منجی میباشد چون خود این دین طعم انتظار را کشیده شاید بیش از سایر ادیان ماقبل خود در پی منجی آخر الزمان می باشد هر چند به نادرستی و قصد مقابله ی با او .

البته با گذر زمان و با تحاریف انجام شده در این دین و کتاب آسمانیشان، نمیتوان اسناد کامل و محکمی را بدست آورد که در مورد منجی با صراحت سخن به میان آورده باشد . قالب این موارد را میتوان از طریق سخن سایر پیامبران این دین الهی و یا در سروده های بجا مانده ازحضرت داوود نبی بدست آورد. بطور مثال در کتاب تورات فقط در یک جا نامی از پیامبر آخر الزمان و اوصیای ما بعد آن به میان آمده که خود این مطلب شاهدی بر آمدن منجی و بشارت آن می باشد :

” و در مورد اسماعیل من درخواست تو را قبول کردم، به او برکت داده و از نسل او  محمد را به وجود خواهم آورد که 12 امیر از او به پا خواهند خواست.” (کتاب پیدایش ، باب 17 ، آیه 21 )

منجی در آیین یهود

و اما در مورد منجی یان بشریت اشاراتی داشته که نمونه هایی از آن را در ذیل اشاره خواهیم کرد.

در کتاب اشعیای نبی باب 9 ، آیه 6-8 از زبان این پیامبر الهی در مورد ظهور مسیح این چنین گفته شده که : ” برای ما ولدی و پسری بخشیده می‏شود که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قادر و پدر سرمدی و سرور و سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر کشور وی پایانی نخواهد بود، تا آن‌که انصاف و عدالت را برای همیشه استوار سازد. “

در مزمور 37 کتاب زبور پیرامون ظهور منجی آمده‎است:

” (9) زیرا كه شریران منقطع می‌شوند. امّا متوكّلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد. (10) و حال اندك است كه شریر نیست می‌شود كه هر چند مكانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود (11) امّا متواضعان وارث زمین شده از كثرت سلامتی متلذّذ خواهند شد (12) شریر بخلاف صادق افكار مذمومه می‌نماید، و دندان‌های خویش را بر او می‌فشارد (13) خداوند به او متبسّم است چون كه می‌بیند كه روز او می‌آید (14) شریران شمشیر را كشیدند و كمان را چلّه كردند تا آن كه مظلوم و مسكین را بیندازند، و كمان‌های ایشان شكسته خواهد شد (16) كمی صدّیق از فراوانی شریران بسیار بهتر است. (17) چون كه بازوهای شریران شكسته می‌شود و خداوند صدّیقان را تكیه‌گاه است (18) خداوند روزهای صالحان را می‌داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود (19) در زمان «بلا» خجل نخواهند شد، و در ایام قحطی سیر خواهند بود (20) لكن شریران هلاك خواهند شد، و دشمنان خداوند، مثل پیه برّه‌ها فانی بلكه مثل دود تلف خواهند شد؛ (22) زیرا متبرّكان خداوند، وارث زمین خواهند شد، امّا ملعونان وی منقطع خواهند شد (29) صدّیقان وارث زمین شده، به ابد در آن ساكن خواهند شد (34) به خداوند پناه برده، راهش را نگاهدار كه تو را به وراثت زمین بلند خواهند كرد و در وقت منقطع شدن شریران این را خواهی دید (38) امّا عاصیان، عاقبت مستأصل، و عاقبت شریران منقطع خواهند شد. ” (عهد عتیق، كتاب مزامیر، مزمور 37، بندهای 9 ـ 38)

198250_344

و یا در جایی دیگر از همین کتاب اینچنین آمده :

” قوم‌ها را به انصاف داوری خواهد كرد. آسمان شادی كند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نمایند. صحرا و هر چه در آن است به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنّم خواهند نمود به حضور خداوند. زیرا كه می‌آید، ‌زیرا كه برای داوری جهان می‌آید. ربع مسكون را به انصاف داوری خواهد كرد. و قوم‌ها را به امانت خود. ” (عهد عتیق-کتاب مزامیر- ‌مزمور 96، بندهای 10 ـ 13)

در مزمور 72 کتاب زبور چنین آمده که :

” (1) ای خدا! شرع و احكام خود را به «ملك»، و عدالت خود را به «ملك‌زاده» عطا فرما (2) تا این كه قوم تو را به عدالت و فقرای تو را به انصاف حكم نماید (3) به قوم كوه‌ها سلامت و كویرها عدالت برساند (4) فقیران قوم را حكم نماید، و پسران مسكینان را نجات دهد، و ظالم را بشكند‌ (5) تا باقی ماندن ماه و آفتاب دور به دور از تو بترسند (6) بر گیاه بریده شده مثل باران و مانند امطار ـ كه زمین را سیراب می‌گرداند ـ خواهد بارید،

(7) و در روزهایش صدّیقان شكوفه خواهد نمود، و زیادتی سلامتی تا بای ماندن ماه خواهد بود (8) از دریا تا به دریا و از نهر تا به اقصی زمین سلطنت خواهد نمود (9) صحرا نشینیان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش خاك را خواهند بوسید (10) ملوك طرشیش و جزیره‌ها، هدیه‌ها خواهند آورد، ‌و پادشاهان شبا و سبا پیشكش‌ها تقریب خواهند نمود،

(11) بلكه تمامی موك با او كرنش خواهند نمود، و تمامی اُمم او را بندگی خواهند كرد (12) زیرا فقیر را وقتی كه فریاد می‌كند و مسكین كه نصرت كننده ندارد، خلاصی خواهد داد (13) و به ذلیل و محتاج ترحّم خواهد فرمود و جان‌های مسكینان را نجات خواهد داد (14) جان ایشان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد، و هم در نظرش خون ایشان قیمتی خواهد بود،

(15) و زنده مانده از شبا به او بخشیده خواهد شد (16) در زمین به سر كوه ها مشت غلّه كاشته می‌شود كه محصول آن مثل اسنان متحرّك شده، اهل شهرها مثل گیاه زمین شكوفه خواهند نمود (17) اسم او ابداً بماند، اسمش مثل آفتاب باقی بماند، ‌در او مردمان بركت خواهند یافت، و تمامی قبایل او را خجسته خواهند گفت (19) بلكه اسم ذوالجلال او ابداً مبارك باد، و تمامی زمین از جلالش پر شود (20) دعای داوود پسر یسیّ تمام شد . “

در روایت بالا منظور از ملک پیامبر آخرالزمان و ملک زاده منجی آخر الزمان است که ادله آن بسیار است ، بطور مثال آیه 21 از باب 17 کتاب پیدایش که قبلاً به آن اشاره شده بود و دو نمونه دیگر ارتباط ملک با پیامبر آخر الزمان یعنی حضرت محمد (ص) را در زیر اشاره خواهیم کرد.

در تثنيه باب 18 آیه 18 حضرت موسي ع ميفرمايند:

” بزودي از برادران بني اسراييل پيامبري ميايد كه او مثل من است. “

همچنین در تثنیه باب 33 آیه 2 حضرت موسی چنین میگوید :

” خدا از سينا (منظور کوهی که به حضرت موسی در آنجا وحی شد) آمد در ساعير طلوع كرد (ساعیر یا سعیر کوهی است که  به حضرت عیسی در آنجا وحی شد) در فاران درخشيد (فاران کوهی است نزدیک مکه که اسماعیل در آن قرار گرفت به استناد باب 21 آیه 21 از کتاب پیدایش و آخرین پیامبر الهی یعنی حضرت محمد (ص) از آنجا ظهور کرد) که دهها هزار فرشته همراه او خواهند بود با آتشی مشتعل در دست راست خویش و او قوم خود را دوست میدارد و از آنها حمایت خواهد کرد ، قوم او به پای سخنانش مینشینند و از سخنانش بهره ها خواهند برد .”

198250_344

به قطع میتوان گفت نشانه های دیگر بسیاری در این کتاب الهی هست که به دست پرتوان علمای یهود به سمت تحریف رفته و حقیقت را پنهان کرده اند . آنچه میتوان گفت این است که در تورات با توجه به اسناد بالا وعده آمدن منجی را داده و از آن سخن گفته است و قابل انکار نیست تنها اختلافی که در یهود و یا حتی مسیحیت با اسلام دارند لجاجت بیش از اندازه در این است که پیامبر شما همان منجی که ما منتظر آن هستیم نیست و ادعای شما جز باطل نیست . ولی با توجه با اسناد ارائه شده از کتب خودشان و اسنادی که در مسیحیت در آینده گفته خواهد شد پر واضح است که پیامبر آخر الزمانی قرار است بیاید و هم فرزند ایشان منجی آخر الزمان خواهد بود و حضرت عیسی که در بین قوم خودشان و یهود بسیار مظلوم بود قرار است به یاری و کمک منجی آخر الزمان بیاید همچون حضرت سلیمان که جناب آصف ابن برخیا را بیاری طلبید.